Hoppa till innehåll

Hundpsykolog

Exempel på saker en hundpsykolog kan hjälpa dig med kan vara hundmöten, stress, utfall, separationsångest/ensam hemma träning, koppelgående, miljöträning, rädsla, aggressivitet, antijakt, mm. Konsultationen och träningen byggs upp dynamiskt efter vad just du och din hund behöver träna på.

Naturnära hund arbetar utifrån ett holistiskt synsätt, vilket innebär att vi tittar på helheten och jobbar med orsaken bakom din hunds (problem) beteenden. Vi undersöker och fördjupar oss i din hund så att vi inte bara tar bort symtomet, utan se orsaken till det ni upplever som problem och jobbar utifrån det, så att du och hunden kan få ett mer harmoniskt liv.  

Första konsultation tar ca två timmar, där hundpsykologen först gör en djupgående intervju och analys för att få en bred bild av din hund och vardagen den lever i. Utifrån den sammanställs en träningsplan och förslag på eventuella förändringar som din hund skulle behöva. Vanligtvis behövs minst 3-6 tillfällen för att att ge bäst coachning och träning, beroende på vilket beteende som vi skall jobba med.

Första träffen; Intervju och analys/observation och coachning av nuläget, ca 2 timmar. (Inkluderar även utformning av träningsprogram, dokumentation och annat efterarbete )
Andra träffen: Presentation av träningsprogram, förslag på åtgärder och träning, ca 1 timme.
Tredje träff: Uppföljning av träningen och praktisk träning ca 1 timme.

Pris: 2500:- för tre träffar, därefter 650Kr per träningsträff.

Reseersättning 30 kr/mil från Sörtorp, Gate

Ta kontakt för mer info!